Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Opremanje/obilježavanje tematskih staza „Babinog Polja“ kroz nabavu, izradu, isporuku i montažu „smeđe signalizacije“

Dana 23. veljače 2018. godine su od strane ovlaštenih predstavnika naručitelja otvorene pristigle ponude u postupku predmetne javne nabave, o čemu je sastavljen meritorni zapisnik.

Zapisnik će se osim objave na ovim mrežnim stranicama Općine Mljet objaviti i u Elektroničkom oglasniku jednostavnih javnih nabava Narodnih novina, zajedno s Upisnikom o zaprimanju ponuda.

Zapisnik će se također dostaviti ponuditeljima uz odluku o odabiru najpovoljnije ponude.

Zapisnik slijedi:

Zapisnik o otvaranju ponuda Opremanje – obilježavanje tematskih staza Babinog Polja kroz nabavu, izradu, isporuku i montažu smeđe signalizacije

Upisnik o zaprimanju ponuda Opremanje – obilježavanje tematskih staza Babinog Polja kroz nabavu, izradu, isporuku i montažu smeđe signalizacije