Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PLAN RAZVOJA OPĆINE MLJET DO 2027. GODINE – KONAČNI PRIJEDLOG PLANA

Nakon održavanja sjednice Radne skupine i redigiranja ranije izrađenog  prijedloga Plana koji je bio objavljen na mrežnim stranicama Općine Mljet i dostavljen svim ključnim subjektima , sve u skladu s zaprimljenim mišljenjima, prijedlozima i primjedbama i zaključcima Radne skupine, izrađen je konačni prijedlog Plana.

Poziva se zainteresirana javnost na proučavanje predloženih rješenja u konačnom prijedlogu Plana i dostavu konkretnih mišljenja, prijedloga i primjedbi na konačni prijedlog Plana, sve do 13. rujna 2021. godine, na e-mail: procelnik@opcinamljet.com.hr.

Konačni prijedlog Plana slijedi:

Konačni prijedlog Plana razvoja Općine Mljet 2021.-2027.