Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Plan vježbi civilne zaštite na području Općine Mljet za 2022. godinu

Plan vježbi Civilne zaštite za 2022. godinu