Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Popravak i uređenje pješačke staze “Austrijski put” između naselja Sobra i Babino Polje

Dana 26. veljače 2018. godine su od strane ovlaštenih predstavnika naručitelja započeo je pregled i ocjena pristiglih ponuda, što je i završeno 01. ožujka 2018. godine, o čemu je sastavljen meritorni zapisnik.

Zapisnik će se osim objave na ovim mrežnim stranicama Općine Mljet objaviti i u Elektroničkom oglasniku jednostavnih javnih nabava Narodnih novina, zajedno s Upisnikom o zaprimanju ponuda.

Zapisnik će se također dostaviti ponuditeljima uz odluku o odabiru najpovoljnije ponude.

Zapisnik slijedi:

Objava pregled i ocjena ponuda Austrijski put