Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Postupak javne nabave: Tematske staze “Babinog polja” – Smeđa signalizacija

Općina Mljet je kao naručitelj započela s postupkom predmetne javne nabave.

Poziv za dostavu ponuda objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina.

Dokumenti vezani uz predmetnu nabavu slijede:

Dokumentacija za nadmetanje – Opremanje obilježavanje tematskih staza „Babinog Polja“ kroz nabavu, izradu, isporuku i montažu smeđe signalizacije

Obrasci kao dio dokumentacije za nadmetanje – Opremanje obilježavanje tematskih staza „Babinog Polja“ kroz nabavu, izradu, isporuku i montažu smeđe signalizacije

Obrazac ugovora – Opremanje obilježavanje tematskih staza „Babinog Polja“ kroz nabavu, izradu, isporuku i montažu smeđe signalizacije

 

Projekt – tekstualni dio – Opremanje obilježavanje tematskih staza „Babinog Polja“ kroz nabavu, izradu, isporuku i montažu smeđe signalizacije