Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Postupak jednostavne javne nabave: izrada parcelacionih elaborata građevinskih i negrađevinskih parcela u Uvali Sutmiholjskoj i Sobri

Općina Mljet pokreće predmetni postupak jednostavne javne nabave.

Relevantni dokumenti: odluka, poziv, ponudbeni list, izjava o nekažnjavanju I relevantni pregledi slijede:

Odluka o pristupanju jednostavnoj javnoj nabavi – Izrada parcelacionih elaborata građevinskih i negrađevinskih parcela u Uvali Sutmiholjskoj i Sobri

Poziv za dostavu ponude – Izrada parcelacionih elaborata građevinskih i negrađevinskih parcela u Uvali Sutmiholjskoj i Sobri

Ponudbeni list – Izrada parcelacionih elaborata građevinskih i negrađevinskih parcela u Uvali Sutmiholjskoj i SobriIzjava o nekažnjavanju – Izrada parcelacionih elaborata građevinskih i negrađevinskih parcela u Uvali Sutmiholjskoj i Sobri

Pregled malih negrađevinskih parcela Uvala Sutmiholjska

Pregled velikih negrađevinskih parcela Uvala Sutmiholjska

Pregled građevinskih parcela u naselju Sobra