Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

POZIV NA DOSTAVU PONUDE- Nabava roba i/ili usluga procjenjene vrijednosti veće od 70.000,0 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn (članak 9. stavak1. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave za potrebe Općine Mljet) -Rekonstrukcija javne rasvjete u naseljima NP Mljet i u naselju Kozarica primjenom mjera energetske učinkovitosti

Poziv za dostavu ponuda – Rekonstrukcija javne rasvjete u naseljima NP Mljet i u naselju Kozarica primjenom mjera energetske učinkovitosti