Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU OPREME I INSTALACIJE PRISTUPNIH TOČAKA ZA JAVNI BEŽIČNI INTERNET

Poziv na dostavu ponude WiFi4EU – ponudbena dokumentacija

Odluka o pristupanju nabavi tel. opreme WiFi4EU