Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procijenjene vrijednosti od 150.000,00 kn do 500.000,00 kn na temelju članka 10. stavak 1., odnosno iznimno članka 7. stavak 4. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 10/19) – Izgradnja i uređenje groblja Sladin Gradac – III faza

Poziv dostava ponude groblje Sladin Gradac III. faza