Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procijenjene vrijednosti veće od 150.000,00 kn do 500.000,00 kn – Izgradnja i uređenje groblja Sladin Gradac – IV. završna faza

Poziv dostava ponude groblje Sladin Gradac IV. faza