Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE – Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procijenjene vrijednosti veće od 150.000,00 kn do 500.000,00 kn – Nabava komunalne opreme – različiti kontejneri za potrebe gospodarenja otpadom za Komunalno Mljet d.o.o.

Poziv dostava ponude komunalna oprema FZOEU