Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Poziv za dostavu ponude- Nabava roba i/ili usluga procjenjene vrijednosti od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procjenje vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 500.000,00 na temelju članka 9. stavak 1. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave za potrebe Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj 13/18) – Nabava radova izgradnje kapelice s mrtvačnicom na groblju Sladin Gradac

Poziv dostava ponude mrtvačnica Sladin