Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Poziv za dostavu ponude- Nabava roba i/ili usluga procjenjene vrijednosti od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procjenjene vrijednosti od 150.000,00 kn do 500.000,00 kn na temelju članka 10. stavak 1., odnosno iznoimno članka 7. stavak 4. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj 10/19) – Izrada pripremnog elaborata za potrebe Registra komunalne infrastrukture

Odluka pristupanje nabavi – priprema Registar kom. infr.