Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Poziv za dostavu ponude – Nabava roba i/ili usluga procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn (članak 10. i 11.. Pravilnika o provedbi jednostavne javne nabave Općien mljet) – Radovi djelomične sanacije nerazvrstane javne ceste Saplunara – Uvala Blace

Poziv za dostavu ponude za sanaciju ceste Saplunara – Uvala Blace