Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE – Nabava roba i/ili usluga procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn (članak 9. stavak 1. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave za potrebe Općine Mljet) – Izrada idejnog projekta uređenja obale Prožurska Luka radi ishođenja lokacijske dozvole

Poziv za dostavu ponude – Izrada idejnog projekta uređenja obale Prožurska Luka radi ishođenja lokacijske dozvole