Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Poziv za dostavu ponude – nabava roba i/ili usluga procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 500.000,00 kna na temelju članka 9. stavak 1. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave za potrebe Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj 13/18) – Nabava radova uređenja nerazvrstanih javnih cesta po naseljima

Poziv za dostavu ponude Uređenje nerazvrstanih javnih cesta po naseljima