Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Poziv za dostavu ponude – Nabava roba i/ili usluga procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn (članak 8. stavak 1. i 10. stavak 4. Pravilnika o provedbi jednosta

Dokumenti