Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pregled akata općinskog načelnika za lipanj 2022. godine

Odluka o dodjeli potpora Turističkoj zajednici Općine Mljet u 2022. godini – druga isplata
Odluka potpora TZO 2022. – druga

Odluka o davanju na korištenje prostora u višenamjenskom putničkom terminalu u trajektnom
pristaništu Zaglavac i skladištu na predjelu Žukovac, a u vlasništvu Općine Mljet
Odluka korištenje terminal i Žukovac od TZO Mljet

Odluka o pristupanju jednostavnoj javnoj nabavi – Nabava roba i/ili usluga procijenjene
vrijednosti  od 80.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procijenjene vrijednosti od
200.000,00 kn do 500.000,00 kn – Sanacija i uređenje pojedinih nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet
Odluka pristupanje nabavi radova sanacija NC

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE – Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti  od 80.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili
radova procijenjene vrijednosti od 200.000,00 kn do 500.000,00 kn – Sanacija
i uređenje pojedinih nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet
Poziv dostava ponudesanacija NC

Obrazloženje uz predložene akte za 12. sjednicu Općinskog vijeća
Obrazloženje uz predložene akte za 12. sjednicu OV-a

Odluka o davanju u zakup javne površine za obavljanje gospodarske djelatnosti korisniku  Odisej Mljet j. d.o.o.
Odluka davanje javne površine Odisej Mljet j. do.o.o.

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata na određeno vrijeme i imenovanju člana
Uprave – direktora Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje, OIB: 00439628164
Odluka o prestanku mandata i imenovanju direktor Usluge Mljet d.o.o. 06-22

Odluka o odobrenju sredstava za sufinanciranje ekološko, kulturno, turističko – promidžbene manifestacije svibanj i lipanj 2022. godine
Odluka odobrenje sredstava manifestacija svibanj i lipanj 2022.

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE – Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti
od 80.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procijenjene vrijednosti od 200.000,00 kn do 500.000,00 kn
Sanacija i uređenje pojedinih nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet
Odluka odabir sanacija i uređenje NC

Odluka o financiranju ukupnih troškova proslave Dana Općine Mljet 2022. godine
Odluka o nabavama usluga i roba uz Dan Općine 2022.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Mljet
ID Odluke Stožer Civilne zaštite

Odluka o prestanku važenja Odluke o naknadi za obavljanje dužnosti načelnika
Stožera Civilne zaštite Općine Mljet
Odluka prestanak naknade načelnik Stožera CZ N. Kralj

ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDE – Nabava roba, usluga i/ili radova procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 80.000,00 kn za
robu i usluge i 200.000,00 kn za radove – Izrada idejnog rješenja dječjeg vrtića na dijelu k.č.br. 4198 k. o. Babino Polje
kao podloge za izradu okvirnog troškovnika i okvirnog troškovnika u postupku prijave projekta za
financiranje iz fondova EU i kao podloge za izradu idejnog projekta
Zahtjev za dostavu ponude idejno vrtić

ODLUKA O PRIHVATU PONUDE – Nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 80.000,00 kni/ili radova do 200.000,00 kn
Izrada idejnog rješenja dječjeg vrtića na dijelu k.č.br. 4198 k. o. Babino Polje kao podloge za izradu okvirnog troškovnika
i okvirnog troškovnika u postupku prijave projekta za financiranje iz fondova EU i kao podloge za izradu idejnog projekta
Odluka o prihvatu ponude idejno vrtić

Odluka o imenovanju odgovorne osobe za elektronički unos i ažuriranje podataka
u Središnji registar državne imovine
Odluka o imenovanju osobe za unos u SRDI

Rješenje o korištenju godišnjeg odmora službenika Drageca Levaka za 2022. godinu
Rješenje godišnji odmor Dragec 2022.

Suglasnost na Cjenik električne energije koja se isporučuje brodovima na privezu na novoj rivi
u trajektnom pristaništu Zaglavac, Sobra
Suglasnost Cjenik struje trajektno – Komunalno

Suglasnost na Cjenik ostalih usluga koje Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje pruža
za različite korisnike na području Općine Mljet
Suglasnost Cjenik ostale usluge – Komunalno