Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pregled akata Općinskog načelnika za rujan 2021.

Javni natječaj za prodąju građevinskog zemljišta za stambenu izgradnju u Uvali Sutmiholjska
Javni natječaj za prodaju općinskog zemljišta iz z.ul. 1800 k.o. B. Polje

Javni natječaj za prodaju gradevinskog zemljišta za stambenu izgradnju u Uvali Sutmiholjska(tekst za objavu)
Tekst za objavu javnog natječaja prodaje zemlje u medijima

Odluka o isplati potpore Osnovnoj školi Mljet iz Babinog Polja za sufinanciranje nabave knjiga – školska lektira
Odluka potpora OŠ – knjige za lektiru

Zaključak o donošenju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti i jamstva trgovačkom društvu Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje za zaduženje kod OTP banka d. d. za potrebe financiranja naknade za vrijednost infrastrukture i nadogradnju benzinske postaje „Sobra” na dijelu k. o. Prožura
Zaključak Odluka o suglasnosti i jamstvu na zaduživanje

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine Mljet
Zaključak prijedlog ID Odluke korištenje javnih površina

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Mljet
Zaključak prijedlog ID Odluke o komunalnoj naknadi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Mljet
Zaključak prijedlog ID Odluke o komunalnom doprinosu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Mljet
Zaključak prijedlog ID Odluke zakup poslovnog prostora

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Plana razvoja Općine Mljet od 2021. do 2027. godine
Zaključak prijedlog Odluke donošenja Plana razvoja do 2027. godine

Zaključak o prijedlogu Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara
Zaključak prijedlog Odluke o izradi ID UPU Saplunara

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o oslobađanju od plaćanja i otpisu dijela dospjelog duga nastalog 2020. godine
Zaključak prijedlog Odluke o otpisu dugovanja 01.04.2021. za 2020.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o zabrani izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine za 2022. godinu na području Općine Mljet
Zaključak prijedlog Odluke o zabrani izvođenja radova 2022.

Zaključak o prijedlogu Odluke o povratu uplaćene kupoprodajne cijene uslijed neispunjenja ugovorne obaveze
Zaključak prijedlog Odluke povrat sredstava Ante Kralj

Obrazloženje uz predložene akte za 5. sjednicu Općinskog vijeća
Obrazloženje uz predložene akte za 5. sjednicu OV-a

Zaključak o donošenju prijedloga Odluke o donošenju Plana zaštite od požara za područje Općine Mljet
Zaključak prijedlog Odluke Plan zaštite od požara

Zaključak o prijedlogu Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Mljet
Zaključak prijedlog Odluke Procjena ugroženosti od požara

Javni poziv nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC8 L-69090 — Uvala Tanka
Obavijest uvid geodetski elaborat cesta Sobra

Odluka o isplati potpore Osnovnoj školi Mljet iz Babinog Polja za sufinanciranje nabave polica za knjige – školsku lektiru
Odluka potpora OŠ – police za knjige za lektiru

Odluka o odobrenju potpore MO Prožura za sufinanciranje Feste svetog Roka 2021. godine
Odluka potpora MO Prožura festa sv. Roko 2021.

Odluka o isplati dodatne potpore za smještaj ljekarnice na zamjeni u 2021. godini
Odluka isplata dodatne potpore smještaj ljekarnice 2021.

Odluka o isplati novčane pomoći Zoranu Lušiću iz Pomene za egzistencijalne potrebe
Odluka pomoć Zoran Lušić

Odluka o dodjeli potpore PD Mljet iz Goveđara za financiranje registrirane djelatnosti i organizaciju otočnih sportskih i rekreacijskih manifestacija u 2021. godini
Odluka potpora PD Mljet