Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pregled akata općinskog načelnika za srpanj 2022. godine

Nalog za isplatu naknade za obavljenu uslugu tokom proslave Dana Općine 2022. godine
Nalog za isplatu PD Planika Mljet Dan Općine 2022.

Odluka o dodjeli potpore KUD Natko Nodilo iz Babinog Polja za redovne aktivnosti u
godini – druga dodjela
Odluka o potpori KUD NN za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet
za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
Zaključak prijedlog Polugodišnjeg obračuna I. – VI. 2022.

Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine
Izvješće ON za razdoblje I. – VI. 2022.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika
za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine
Zaključak prijedlog Odluka o Izvješću ON za I. – VI. 2022.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom
na području Općine Mljet u 2022. godini
Zaključak prijedlog ID God. plan upravljanja pomorskim dobrom u 2022.

Odluka o odobrenju i isplati pomoći za novorođeno dijete Mihael Kralj
Odluka potpora novorođeno Nikola Kralj

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Proračuna
Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog Odluke ID Proračuna za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet
za 2022. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak o prijedlogu ID Programa financiranja MO-a 2022.-I. ID

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa građenja komunalne  infrastrukture iz članka 68. stavak 1.
Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. – I. ID

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72
stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. – I. ID

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti
na području  Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program ostale komunalne djelatnosti 2022. – I. ID

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području
Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program otočne CZ i vatrogastva 2022. – I. ID

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području
Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2022. – I. ID

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede
na području  Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2022. – I. ID

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na
području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program školstvo, kultura i sport 2022. – I. ID

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa predškolskog odgoja na području Općine Mljet
za 2022. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Programa predškolskog odgoja 2022. – I. ID

Obrazloženje uz predložene akte za 14. sjednicu Općinskog vijeća
Obrazloženje uz predložene akte za 14. sjednicu OV-a

Odluka o odobrenju i isplati pomoći za novorođeno dijete Petar Bašica
Odluka potpora novorođeno Josip Bašica

Plan javne nabave Općine Mljet za 2022. godinu – III. izmjene i dopune
Plan javne nabave – III. ID

Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje
Odluka NO Komunalno

Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje
Odluka NO Usluge

Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Voda Mljet d.o.o. Babino Polje
Odluka NO Voda

Nalog za isplatu članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Mljet koji nisu vijećnici,
ni zaposlenici općinske uprave za 11. – 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Mljet
Nalog za isplatu članovima odbora 11. – 14. sjednica