Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pregled akata Općinskog načelnika za svibanj 2022. godine

Odluka o isplati jednokratnog dodatka za uspješnost na radu službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Mljet za dio 2022. godinu – prva isplata
Odluka isplata dodatka za uspješnost 2022. – prva

Nalog za isplatu članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Mljet koji nisu vijećnici, ni zaposlenici općinske
uprave za 8. – 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Mljet
Nalog za isplatu članovima odbora 8. – 10. sjednica

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Mljet za 2022. godinu
Javni poziv javna priznanja 2022.

Nalog za isplatu putnih troškova logopeda za rad s otočnom djecom na Mljetu svibanj 2022.
Nalog za isplatu putnih troškova logopeda za rad s otočnom djecom na Mljetu svibanj 2022.

Odluka o isplati novčane pomoći Petru Petrlinu iz Babinog Polja za egzistencijalne potrebe
Odluka pomoć Petar Petrlin

Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja naselja Sobra na okoliš
Odluka o započinjanju OPSPUO ID UPU Sobra

Odluka o odobrenju i isplati pomoći za novorođeno dijete Maroje Sršen
Odluka potpora novorođeno Markov

Obrazloženje uz predložene akte  za 11. sjednicu Općinskog vijeća
Obrazloženje uz predložene akte za 11. sjednicu OV-a

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Etičkog kodeksa u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća
i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Mljet
Zaključak prijedlog Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini

Zaključak o utvrđivanju prijedloga izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na
području Općine Mljet u 2022. godini
Zaključak prijedlog ID God. plan upravljanja pomorskim dobrom u 2022.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
grobljima na području Općine Mljet
Zaključak prijedlog ID Odluke o grobljima

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim primanjima
Općinskog načelnika Općine Mljet koji dužnost obnaša profesionalno
Zaključak prijedlog Odluka plaća općinskog načelnika

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet
Zaključak prijedlog Odluke o utvrđivanju NC

Odluka o odobrenju financijske potpore za troškove radionice boksa povodom Međunarodnog dana sporta
Odluka potpora OŠ Međunarodni dan sporta