Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA OPĆINE MLJET

Odluka Procjena ugroženosti od požara

Procjena ugroženosti od požara 2021.

OPĆINA 1 – PROCJENA; pozarne zone

OPĆINA 2a – PROCJENA; voda

OPĆINA 2b – PROCJENA; voda

OPĆINA 3a – PROCJENA; struja

OPĆINA 3b – PROCJENA; struja

OPĆINA 4a – PROCJENA; promet

OPĆINA 4b – PROCJENA; promet

OPĆINA 5a – PROCJENA; opasne tvari

OPĆINA 5b – PROCJENA; opasne tvari

OPĆINA 6a – PROCJENA; hidranti