Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SAZVANA 35. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 23. ožujka 2021. godine u 10:45 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 36. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: strateški planovi razvoja i akti iz oblasti protupožarne zaštite i vatrogastva.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 36. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 36. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak prijedlog Odluke izrada Plana razvoja do 2027. godine

Zaključak prijedlog Odluke produženje Strategije razvoja do 2020.

Zaključak prijedlog Odluke Procjena ugroženosti od požara

Procjena ugroženosti od požara Općine Mljet – konačna 2021.

Zaključak prijedlog Odluke Plan zaštite od požara

Plan zaštite od požara Općine Mljet – konačni 2021.