Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Strategija razvoja Općine Mljet do 2020.g.

Općinsko vijeće Općine Mljet na svojoj 6. sjednici, a nakon provedenog propisanog postupka, u svojilo je predmetnu strategiju.

Izrada strategije sufinancirana je sredstvima Europske unije, a izradio ju je ovlašteni izrađivač FORUM iz Zadra.

Dokumenti o usvajanju predmetne strategije slijede:

Odluka o donošenju Strategija razvoja Općine Mljet do 2020. godine

Strategija razvoja Općine Mljet do 2020. godine