Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Suglasnost na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Mljet

Suglasnost Cjenik otpad 1-2023