Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih s javnom uslugom za područje Općine Mljet

Suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja otpada Komunalno Mljet d.o.o.