Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Suglasnost na privremenu primjenu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Mljet (113/2020-PAO)

Suglasnost na privremeni Cjenik zbrinjavanja otpada za vrijeme COVID-19