Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Upit za dostavu ponude – Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti do 20.000,00 kn (članak 3. stavak 2. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave za potrebe Općine Mljet) – Geodetski projekt komunalne vodne građevine za prikupljanje i obradu otpadnih voda

Upit ponuda – Geodetski projekt komunalne vodne građevine za prikupljanje i obradu otpadnih voda