Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

UPIT ZA DOSTAVU PONUDE- Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti do 20.000,00 kn (članak 3. stavak 2. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave za potrebe Općine Mljet) – Unutarnji soboslikarski radovi u “općinskoj zgradi”

Upit dostava ponude – Unutarnji soboslikarski radovi u općinskoj zgradi