Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Z A K LJ U Č A K o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Mljet za 2021. godinu

Zaključak prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Mljet za 2021. godinu