Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Z A K LJ U Č A K o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području Općine Mljet za 2021. godinu

Zaključak prijedlog Izvješće Program ostale komunalne djelatnosti 2021.