Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Z A K LJ U Č A K o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2020. godinu

Zaključak prijedlog Izvješće Program školstvo, kultura i sport 2020.