Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Z A K LJ U Č A K o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za razdoblje01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

Zaključak o prijedlogu Polugodišnjeg obračuna Proračuna 1.-6. 2020.