Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Programa javnih potreba u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2020. godinu

Zaključak prijedlog Programa školstvo, kultura i sport 2020.