Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Z A K LJ U Č A K o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2020. godinu – II. izmjena i dopuna

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020.