Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Z A K LJ U Č A K o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine Mljet

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o korištenju javnih površina