Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Z A K LJ U Č A K o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu za područje Općine Mljet

Zaključak o prijedlogu Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu za područje Općine Mljet