Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Z A K LJ U Č A K o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Mljet za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

Zaključak o prijedlogu Odluke o prihvaćanju Izvješća ON za 1. – 6. 2020.