Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Z A K LJ U Č A K o utvrđivanju prijedloga Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet

Zaključak prijedlog Odluke o provedbi izbora mjesnih odbora