Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Z A K LJ U Č A K o utvrđivanju prijedloga Programa aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području Općine Mljet za 2020. godinu – II. izmjene i dopune

Zaključak o prijedlogu Programa otočne CZ i vatrogastva 2020. – II. ID