Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Z A K LJ U Č A K o utvrđivanju prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2020. godinu – II. izmjene i dopune

Zaključak o prijedlogu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. – II. ID