Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2019. godinu – II. izmjene i dopune

Zaključak prijedlog Programa održavanja kom. infrastrukture za 2019. – II. ID