Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Z A K LJ U Č A K o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2020. godinu – II. izmjene i dopune

Zaključak o prijedlogu Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. – II. ID