Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Z A K LJ U Č A K o utvrđivanju prijedloga Programa rada Općinskog vijeća Općine Mljet za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine

Zaključak prijedlogu Programa rada OV-a za 2020.