Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Z A K LJ U Č A K o utvrđivanju prijedloga Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2020. godinu – II. izmjene i dopune

Zaključak o prijedlogu Programa otočne socijalne skrbi i zdravstva 2020. – II. ID