Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za dostavu ponude – nabava roba, usluga i /ili radova procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn na temelju članka 5., odnosno iznimno članka 11. stavak 2. i 13. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj 13/18) – Nabava radova sanacije obalnog zida u naselju Prožurska Luka

Zahtjev za ponudu – Sanacija obalnog zida u naselju Prožurska Luka