Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDE – Nabava roba, usluga i/ili radova procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn za robu i usluge i 150.000,00 kn za radove u skladu s člankom 5. – 8., odnosno iznimno u skladu s člankom 11.. i 13. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 10/19) – Sanacija parkinga na završetku NC – oštećenog i opasnog pokosa u Uvali Sutmiholjskoj

Poziv na ponudu pokos parking Uvala Sutmiholjska