Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDE Nabava roba, usluga i/ili radova procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn za robu i usluge i 150.000,00 kn za radove u skladu s člankom 5. – 8., odnosno iznimno u skladu s člankom 11.. i 13. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 10/19) – Geodetska izmjera u mjerilu 1:1000 čest.zem. 8781/60 i rubnih djelova čest.zem.8781/2, obje k.o. Babino Polje radi planiranja prometnica, idejnog prostornog planiranja i prijedloga parcelacije

Zahtjev za dostavu ponude izmjera 1-1000 Uvala Sutmiholjska