Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDE – Nabava roba, usluga i/ili radova procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn za robu i usluge i 150.000,00 kn za radove u skladu s člankom 5. – 8., odnosno iznimno u skladu s člankom 11. i 13. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Mljet (,,Službeni glasnik Općine Mljet” broj: 10/19) – Izrada parcelacionih elaborata za dijelove k.č.br. 2302/1 k.o. Babino Polje i od nje novoformiranih parcela radi usklađenja sa sklopljenim kupoprodajnim ugovorima s ciljem razvrgnuća suvlasničke zajednice

Zahtjev za dostavu ponude redigirana parcelacija Sobra