Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDE Nabava roba, usluga i/ili radova procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn za robu i usluge i procijenjene vrijednosti 20.000,00 kn do 150.000,00 kn za radove Izrada elaborata – nacrta Izvješća o stanju u prostoru za razdoblje 2022. – 2025. godine sukladno članku 39. – 41. Zakona o prostornom uređenju

Zahtjev za ponudu Izvješće o stanju u prostoru